montaż paneli slonecznych

Fotowoltaika w Pruszczu Gdańskim – jak dostać na nią dofinansowanie?

Instalacja fotowoltaiczna zbudowana jest z modułów fotowoltaicznych i inwertera. Panel fotowoltaiczny zmontowany jest z ogniw fotowoltaicznych, które są połączone szeregowo, zabezpieczone i znajdują się w oprawie. Ogniwa tworzone są z krzemu mono albo polikrystalicznego, który dzięki fotoefektowi przekształca energię słoneczną na energię elektryczną, znaną jako prąd stały. Inwerter zmienia prąd stały w prąd przemienny, czyli taki, jaki znajdziemy w gniazdkach. Tak wytworzony prąd może być przez nas wykorzystywany od razu, rozliczany w ramach opustu ze sprzedawcą energii elektrycznej albo magazynowany.

Informacje na podstawie strony firmy Sollab – fotowoltaika Pruszcz Gdański.

dofinansowanie do fotowoltaiki w pruszczu gdańskim

Na dofinansowanie czego możesz liczyć w Pruszczu Gdańskim?

W Pruszczu Gdańskim można złożyć pismo o dotację na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych, które mają moc w przedziale 2-10 kW, tylko na poczet własnościowego gospodarstwa domowego. Ostateczna kwota o jaką można wnioskować to 30% ceny brutto zakupu oraz montażu urządzeń – nie więcej niż 3 000,00 zł.

W dodatku w Pruszczu Gdańskim można również składać pisma na dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła. Tutaj podobnie jak w przypadku ogniw fotowoltaicznych możliwe jest otrzymanie do 30% wydatków na inwestycję – maksymalnie 4 000 zł.

Prośby typowo omawiane są według kolejności dostarczania pism do czasu, kiedy środki finansowe zostaną rozdane.

Jakie są zasady otrzymania dofinansowania na fotowoltaikę w Pruszczu Gdańskim?

Dofinansowanie na fotowoltaikę może być udzielone jedynie na urządzenia prosto z fabryki, które spełniają normy i kwalifikują się do użytkowania na terenie Polski.

Dotacja na fotowoltaikę w Pruszczu Gdańskim nie może być przyznana na odrestaurowanie i powiększenie mocy urządzeń oraz instalacji, kupno urządzeń używanych, pokrycie kosztów transportu lub na zapłacenie za zakup dodatkowego wyposażenia prowadzącego do odświeżenia albo modernizacji posiadanych przez nas urządzeń oraz instalacji.

montaż paneli słonecznych

Gmina Pruszcz Gdański stawia na ekologiczne rozwiązania

z tego względu jak najbardziej realne jest uzyskanie dofinansowania do montażu fotowoltaiki

Do wniosku trzeba załączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której ma zostać zrealizowane zadanie. To może być przykładowo wydruk księgi wieczystej. Całkowity wniosek o udzielenie dofinansowania trzeba dostarczyć jako wydrukowane i podpisane pismo, z kompletem wymaganych dokumentów, w biurze podawczym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański albo wysłać pocztą. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, do wnioskodawcy wysyłana jest prośba o uzupełnienie braków w przeciągu 7 dni. Wnioski, które nie będą uzupełnione w ustalonym terminie nie zostaną przeanalizowane. Niestety nie można dostać dofinansowania zarówno na panele fotowoltaiczne jak i na pompę ciepła.